Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2017 Hot. privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartimentului de achiziții publice și juridic 2017-04-11
17 / 2017 Hot.privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2017 . 2017-04-11
16 / 2017 Hot. privind utilizarea excedentului bugetar pentru realizarea unor obiective de investiţii in anul 2017 2017-04-11
15 / 2017 Hot.privind organizarea unei licitatii publice pentru închirirea suprafetei de 11.230 mp teren. 2017-04-11
14 / 2017 Hot.privind alegerea presedintelui de sedintă pe perioada 1 aprilie 2017-30 iunie 2017 . 2017-04-11
13 / 2017 Hot.privind măsuri pentru organizarea ,administrarea si exploatarea pajistilor pe anul 2017 2017-04-11
12 / 2017 Hot. privind inchirierea suprafetei de 49,36 ha pasune 2017-04-11
11 / 2017 Hot. privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuinta unifamiliala izolata P+E , amenajari exeterioare ,imprejmuire si bransamente –Stolna nr.126. 2017-04-11
10 / 2017 Hot. privind bugetul local si lista de investitii pe anul 2017 2017-03-14
9 / 2017 Hot.pentru modificarea si completarea hot. nr.22/27 martie 2014 privind insuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Săvădisla. 2017-02-23
8 / 2017 Hot.privind desemnarea reprezentantului COMUNEI SAVADISLA în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj. 2017-02-23
7 / 2017 Hot.privind validarea dispozitiei nr.281/2016 privind majorarea bugetului local prin alocarea unei sume conform HG.975/2016 . 2017-02-23
6 / 2017 Hot.privind aprobarea unor reguli privind colectarea si transportul deseurilor . 2017-02-23
5 / 2017 Hot. privind aprobarea organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Săvădisla pe anul 2017. 2017-01-26
4 / 2017 Hot.privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săvădisla pe anul 2017 2017-01-06
Înapoi