Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2017 Hot.pentru modificarea si completarea hot. nr.22/27 martie 2014 privind insuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Săvădisla. 2017-02-23
8 / 2017 Hot.privind desemnarea reprezentantului COMUNEI SAVADISLA în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj. 2017-02-23
7 / 2017 Hot.privind validarea dispozitiei nr.281/2016 privind majorarea bugetului local prin alocarea unei sume conform HG.975/2016 . 2017-02-23
6 / 2017 Hot.privind aprobarea unor reguli privind colectarea si transportul deseurilor . 2017-02-23
5 / 2017 Hot. privind aprobarea organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Săvădisla pe anul 2017. 2017-01-26
4 / 2017 Hot.privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săvădisla pe anul 2017 2017-01-06
3 / 2017 Hot. pentru modificarea si completarea hotaririi nr.81/29 decembrie 2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea “Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare “ 2017-01-06
2 / 2017 Hot. privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2016. 2017-01-06
1 / 2017 Hot.privind solicitarea trecerii unor troansoane din DJ 107 M Luna de Sus –Buru in administrarea , pe durata determinata a Consiliului local al comunei Savadisla 2017-01-06
97 / 2016 Hot.privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada 1 ianuarie 2017 - 31 martie 2017 . 2016-12-20
96 / 2016 Hot. pentru modificarea hotaririi nr.86/10 decembrie 2012 privind acordarea sumei de 250 lei familiilor care au implinit 50 ani de casatorie . 2016-12-20
95 / 2016 Hot. privind inchirierea suprafetei de 5,6579 ha . 2016-12-20
94 / 2016 Hot. privind insusirea dizolvarii Asociatiei proprietarilor de terenuri fond de vinatoare Savadisla . 2016-12-20
93 / 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 . 2016-12-20
92 / 2016 Hot.privind validarea Dispozitiei nr.251/05.12.2016 privind majorarea bugetului local prin alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 2016-12-20
Înapoi