Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
61 / 2017 Privind vanzarea la licitatie publica cu strigare de masa lemnoasa pe picior 2017-10-24
60 / 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-10-24
59 / 2017 Privind vanzarea directa de masa lemnoasa fasonata din fondul forestier al comunei Savadisla 2017-10-24
58 / 2017 Privind alocarea unor fonduri banesti pentru sprijinirea unitatilor de cult din Comuna Savadisla 2017-10-24
57 / 2017 Privind reactualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla 2017-10-24
56 / 2017 Privind iniţierea demersurilor de actualizare a Planului urbanistic general 2017-10-24
55 / 2017 Privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism aferent comunei Savadisla 2017-10-24
54 / 2017 Privind aprobarea executării unor lucrări pe domeniul public si privat al comunei Savadisla pentru domnul Vadas Iosif, Vlaha nr. 211/C 2017-10-24
53 / 2017 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Savadisla in calitate de membru al Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Hasdate-Finisel si al Scolii Gimnaziale “Borbely Jozsef” Savadisla 2017-10-24
52 / 2017 Pentru modificarea si completarea hot. nr.22/27 martie 2014 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Săvădisla 2017-09-19
51 / 2017 Privind aprobarea executării unor lucrări pe domeniul public si privat al comunei Savadisla pentru doamna Pop Maria, Finisel nr. 129 2017-09-19
50 / 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-09-19
49 / 2017 Privind acordul Consiliului Local Savadisla pentru efectuarea lucrarilor de descoplesire a plantatiilor din fondul forestier al comunei Savadisla 2017-09-19
48 / 2017 Privind modificarea si completarea Hotararii nr. 43 din data de 17.08.2017 privind stabilirea modalitatii de vanzare si a pretului pe metru cub de masa lemnoasa apartinand fondului forestier al Comunei Savadisla 2017-09-19
47 / 2017 Privind modificarea si completarea Hotararii nr. 39/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla 2017-09-12
Înapoi