Analiza SWOT pentru Agricultură și Mediu de afaceri

Puncte tari Puncte slabe
 • Existenţa condiţiilor naturale şi biotehnologice pentru
 • practicarea agriculturii ecologice şi tradiţionale;
 • Existenţa unei game largi de activităţi şi meşteşuguri
 • tradiţionale cum sunt: apicultura; sericicultura; prelucrarea
 • lemnului, a lânii, a pieilor, a coarnelor şi oaselor; olăritul etc;
 • Existenţa unor ecosisteme forestiere stabile, caracterizate
 • printr-o mare diversitate biologică şi apte a îndeplini funcţii productive şi protective multiple;
 • Existenţa composesoratului cu terenuri mari cu utilităţi incluse;
 • Existenţa vechilor spaţii de vânzare ale cooperaţiei;
 • Existenţa fructelor de pădure şi a ciupercilor;
 • Există pepinieră. 
 • Frămânţara terenului agricol;
 • Lipsa de informare a producătorilor despre proiecte;
 • Agricultori îmbătrâniţi;
 • Preţul mare la combustibil şi piese de schimb al utilajelor agricole;
 • Lipsa pieţei de desfacere a produselor agricole;
 • Fertilitatea terenurilor scăzută;
 • Lipsa de pregătire a persoanelor care lucrează în agricultură;
 • Lipsa asociaţie producători;
 • Lipsa investitorilor locali.
 Oportunităţi  Ameninţări
 • Fonduri europene;
 • Înfiinţatrea unei ferme la Vălişoara, Hăşdate;
 • Unităţi de prelucrarea a laptelui (Vălişoara);
 • Posibilitatea de concesionare a terenurilor agricole nefolosite;
 • Creşterea interesului pentru produse ecologice;
 • Prelucrarea produselor locale;
 • Programe de finanţare pentru reconversie profesională;
 • Dezvoltarea fermelor agroturistice;
 • Integrarea produselor locale în circuitul turistic local.
 • Lipsa subvenţiilor;
 • Lipsa investiţiilor locali;
 • Zootehnia în scădere;
 • Absenţa unui management al informaţiei în procesul diseminării către cetăţeni;
 • Descreşterea interesului generaţiei tinere faţă de agricultură;
 • Standarde europene greu de respectat.

 


Înapoi