Analiza SWOT pentru Infrastructura

Puncte tari Puncte slabe
 • Apropierea de municipiul Cluj-Napoca;
 • Bugetul comunei este în creştere;
 • Este internet, în reşedinţa de comună;
 • Analiza făcută pentru reabilitarea drumurilor podeţelor satului;
 • Amenajarea unui centru de colectarea a laptelui în curs.
 • Calitatea drumului judeţean necorespunzătoare;
 • Uliţe şi drumuri neasfaltate;
 • Lipsa de trotuare;
 • Internetul are o viteză mică, doar prin intermediul telefoniei mobile;
 • Semnal de telefonie mobilă slabă Vodafone, Zapp;
 • Lipsa reţelei de canalizare, apă potabilă;
 • Lipsa serviciilor de salubritate (Lita, Vlaha);
 • Starea de deteriorare a podeţurilor, şanţurilor şi trotuarelor existente;
 • Transportul în comun mult diminuat;
 • Capital local insuficient;
 • Clădiri publice vechi, în stare degradată;
 • Lipsa spaţiilor amenajate, locurilor de joacă;
 • Lipsă de spaţii verzi;
 • Lipsesc punctele de pompieri;
 • Fragmentarea pământului;
 • Parcele foarte mici şi neomogene.

 

 Oportunităţi  Ameninţări
 • Fonduri europene;
 • Valorificare terenurilor;
 • Reabilitarea drumurilor de legătură spre Valea Ierii-Haşdate;
 • Autostrada;
 • Creşterea valorilor terenurilor;
 • Zona metropolitană;
 • Programe judeţene şi regionale;
 • Programe naţionale pentru infrastructură;
 • Elaborarea proiectelor tehnice.
 • Lipsă de fonduri;
 • Lucrările la autostradă;
 • Zonă metropolitană, pierderea specificului local;
 • Orientarea programelor europene şi guvernamentale spre alte zone considerate prioritare;
 • Izolarea parţială a satelor laterale din cauza calităţii drumului.
Înapoi