Analiza SWOT pentru Mediul înconjurător

Puncte tari Puncte slabe
 • Biodiversitate;
 • Nu este industrie care să polueze;
 • Pânză freatică nepoluată;
 • Nepoluarea solului;
 • Idei de proiecte privind colectarea şi depozitarea deşeurilor; 
 • Containere pentru gunoi.
 • Cursul de apă neregularizat - risc de inundare;
 • Educaţia ecologică a populaţiei lipseşte;
 • Nu este parc;
 • Aspectul neîngrijit al satelor;
 • Locuri publice neamenajate;
 • Poluare fonică, autostradă;
 • Poluarea apei;
 • Lipsa amenzilor acordate celor care prin activităţile contribuie la deteriorarea şi poluarea mediului;
 • Lipsa serviciilor de salubritate (Lita, Vlaha).
 Oportunităţi  Ameninţări
 • Fonduri europene destinate reabilitării condiţiilor de mediu din mediul rural;
 • Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor; neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de educaţie ecologică ;
 • Împădurirea terenurilor supuse eroziunii şi celor pe care nu se poate practică agricultura;
 • Respectarea cadrului legal referitor la protecţia mediului;
 • Curăţarea şi menţinerea curăţeniei păşunilor şi a pădurilor;
 • Agricultură ecologică.
 • Intensificarea traficului;
 • Menţinerea mentalităţii de indiferenţă faţă de protecţia mediului (mai ales la nivelul populaţiei adulte);
 • Inexistenţa reţelei de canalizare;
 • Creşterea cantităţii gunoiului datorită numărului mare de turişti;
 • Pericol de inundare în cazul ploilor torenţiale;
 • Dispariţia pădurilor.
Înapoi