Analiza SWOT pentru Servicii sociale, educaţie, sănătate, sport, petrecerea timpului liber

Puncte tari  Puncte slabe
 • Existenţa dispensarului;
 • Existenţa unui microbuz şcolar;
 • Resursa umană;
 • Şcolilor primare şi a grădiniţelor;
 • Existenţa căminelor culturale şi bibliotecilor;
 • Existenţa unei telecentru la Săvădisla;
 • Zilele satului;
 • Locuri de muncă în comună;
 • Existenţa ONG-lor locale şi a grupurilor de iniţiativă locală;
 • Bugetul comunei este în creştere.
 • Lipsa dotărilor la terenurile de sport şcoli, locuri de joacă;
 • Lipsa parcurilor şi a unor locuri de joacă, loc de parcare;
 • Lipsa canalizării şi a apei potabile în unele şcoli;
 • Lipsa de locuinţe sociale; 
 • Lipsa serviciului de pompieri şi în special a unei maşini de intervenţie;
 • Lipsa punctelor sanitare;
 • Servicii sanitare necorespunzătoare;
 • Lipsa căminului de bătrâni;
 • Lipsa unei centru de informare şi calificare; 
 • Lipsa reţelei, cailor de comunicare între primărie-cetăţeni;
 • Lipsa activităţilor culturale.
 Oportunităţi  Ameninţări
 • Fonduri comunitare;
 • Fonduri pentru dotări sociale;
 • Crearea unui centru pentru bătrâni;
 • Parteneriat cu ONG uri;
 • Locuri de muncă în cadrul turismului;
 • Conectarea la internet a instituţiilor;
 • Comunicarea administraţei cu cetăţenii;
 • Organizarea activităţilor culturale;
 • Sprijinirea grupurilor active, dezavantajate;
 • Serviciul social de îngrijire medicală; 
 • Transformarea sanatoriului.
 • Scăderea numărului de copii, desfiinţarea şcolii şi a grădiniţei în unele sate aparţinătoare;
 • Migraţia populaţiei tinere;
 • Îmbătrânirea populaţiei;
 • Scăderea natalităţii;
 • Sanatoriul TBC.
Înapoi