Analiza SWOT pentru Turismul rural

Puncte tari Puncte slabe
 • Cadru natural deosebit;
 • Restaurante în stil rustic;
 • Monumentele istorice din zonă;
 • Venituri suplimentare;
 • servicii turistice rurale bazate pe tradiţiile locale;
 • Motel, pensiuni turistice atestate 1,2 sau 3 margarete;
 • Păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor,datinii;
 • Prezenţa în reţele de turism pe pagini web.
 • Pregătire profesională redusă;
 • Pensiuni turistice neatestate;
 • Calitatea proastă a drumurilor comunale;
 • Accesul la servicii de sănătate scăzută;
 • Poluare fonică, distrugerea cadrului natural ;
 • Turism de tip tranzit;
 • Reţeaua de comunicare slab dezvoltată (telefon, internet).
 Oportunităţi  Ameninţări
 • Diversificarea ofertelor turistice;
 • Investiţii locale, creşterea veniturilor suplimentare, locuri de muncă;
 • Marketing turistic, reclame;
 • Extinderea reţelei de turism pe pagini web;
 • Apar relaţiile personale de tip familial;
 • Organizarea mai multori evenimente;
 • Oprirea migraţiei populaţiei tinere;
 • Cursuri de calificare.
 • Distrugerea cadru natural;
 • Creşterea poluării mediului;
 • Intensificarea traficului ;
 • Creşterea cantităţii gunoiului datorită numărului mare de turişti;
 • Lucrările la autostradă;
 • Intensificarea traficului;
 • Zonă metropolitană, pierderea specificului local.
Înapoi