Infrastruktúra

Helyi infrastruktúra

 

Tanügy, kultúra és az egészség védelme

A Tordaszentlászló községben összesen hét óvoda működik, 7 gimnázium és elemi iskola, amelyből három I-VIII osztályos iskola, valamint három I-IV osztályos iskola, teljes létszámuk 374 diák, beleértve az óvodás gyerekeket is. Összesen 40 tanárt foglalkoztatnak a felsorolt intézmények. A tordaszentlászl községben működő BORBÉLY JÓZSEF magyar nyelvű gimnáziumnak,  Tordaszentlászló, Magyarléta és Oláhfenes falvakból származó 168 diákja  és iskolaelőkészitő osztályba járó tanulója van, 19 tanára (tanárok, tanítók, nevelők), valamint a Hasadát-Kisefenes gimnáziumnak Kisfenes, Hasadát, Oláhléta és Isztolna falvakat beleszámítva 205 diákja és iskolaelőkészítő osztályba járó tanulója van, 21 tanárral. Az épület 38 bútorral és tanulmányi eszközökkel felszerelt helységgel rendelkezik. A községben levő munkahely hiánya arra készteti a fiatalokat, hogy a nagyvárosokba költözzenek, amelynek következtében a község falvait az elöregedett népesség lakja. Ezen okból kifolyólag a gyerekek száma az iskolákban és óvodákban folyamatosan csökken. Járarákoson emiatt az iskola és az óvoda már nem működik.

 

A községben 8 kultúrotthon és egy közkönyvtár működik, amely több, mint 10.000 kötettel rendelkezik. Az 1999-es éveben, egy kolozsvári cég segitségével tájékoztató kampányt kezdeményeztek, de a pénzhiány miatt nem tudták megvalósítani. Ugyanabban az évben egy helyi tájékoztató újság szerkesztését szerették volna létrehozni a polgármesteri hivatal együttmüködésével. A pénzügyi támogatás hiányában csak a Tordaszentlászló falu helyi tájékozatató újsága készült el, a KALOTA-SZEGLET és egy, a helyiséget bemutató szórólap, a Tordaszentlászló Európai Beilleszkedés és Közzösség Fejlesztésére Civil Egyesülettel való együttmüködés során. A fent említett egyesülettel való együttműködésnek köszönhetően Tordaszentlászló község egy magyar nyelvű weboldallal és egy angol nyelvű bemutató CD-vel rendelkezik.

 

Egy falumúzeummal is rendelkezik Tordaszentlászló, amelyben népvisleti és jellegzetes népi festett bútrok kerültek kiállításra. A falumúzeum működését a tordaszentlászlói református gyülekezet támogatja. A Kisfenes és Isztolna falvakban két ortodox templom található, amelyek 1900 előtt épültek és műemlékként tartják számon, valamint Oláhfenes faluban található egy római-katolikus templom, amely különlegessége, hogy nagyon régi. A Magyarléta falu legelőjében, a havasasszonyfalvi határ mentén, 8 km-re Tordaszentlászlótól a Gelu várának (Géczy) romjai láthatóak, így az említett terület 2 hektárnyi részen védett.

 

A község legfontosabb kúlturális eseményei a tordaszentlászlói és oláhfenesi falunapok. Minden év júniusában a tordaszentlászlói falunapok alkalmábol megszervezésre kerül a nemzetközi kórustalálkozó, valamint az oláfenesi falunapokkor, a néptánccsoportok nemzetközi találkozója. Ezen események a művészeti értékükről valamint az itt megekinthető széleskörű népviseleti hagyományokról híresek.

A közegészségügyi szolgálat két családi orvos és 2 nővér által van biztosítva, amelyek magánrendelőkkel rendelkeznek Tordaszentlászlón, 2 fogorvos is itt végégzi tevékenységét, 1 fogorvosi rendelővel rendelkezik Magyarfenes, valamit a község három gyógyszertárának működését négy szakképzett gyógyszerész látja el. 

Sürgősség esetén TBC szanatórium áll a betegek rendelkezésére, amely a Kolozs megyei TBC Klinikai Kórházhoz tartozik, 105 ágyas befogadási hellyel.

A Tordaszentlászló és Magyarfenes falvakban 3 általános orvosi magánrendelő működik, valamint a Kisfenes, Oláhléta, Hasadát, Magyarléta falukban az egészségügyi ellátást a helyi tanács által berendezett egészségügyi pontoknál biztosítják.

Az állat-egészségügyi ellátásról egy állatorvos és egy állattechnikus gondoskodik, Magyarfenes faluban található magánrendelőikben.

 

Utak

A községet átszeli a 107 M M.U. Magyarléta-Borrév, út mely átmegy Magyarfenes,

Tordaszentlászló, Oláhléta és Magyarléta falukon, összekötve a Kolozs-Nagyvárad nemzeti

utat, Torda- Topánfalva utat és az Oláhfenes-Torda megyei utat.

107 M M.U.-nak a hosszúsága a községünk területén körülbelül 16 km és aszfaltozott.

A községi utaknak a teljes hosszúsága 43,078 km, amelyből 99 D.C. Oláhléta-Hasadáton megy keresztül és a

belterületen és 3,2 km hosszúságú.

Az utcák hosszúsága a község falvaiban a következőképpen oszlik meg:

Tordaszentlászló falu 5,831 km amelyből 4,286 km aszfaltozott

Kisfenes falu 5,253 km amelyből aszfaltozott 0,700 km

Hasadát falu 7,354 km amelyből 1,200 km aszfaltozott

Oláhléta falu 6,175 km amelyből 2,750 km aszfaltozott

Magyarléta falu 3,400 km amelyből 2,050 km aszfaltozott

Isztolna falu 4,175 km amelyből 0,725 km aszfaltozott

Járarákos falu 2,315 km amelyből 0,120 km aszfaltozott

Magyarfenes falu 8,575 km amelyből 5,769 km aszfaltozott

A 2013-as év őszén megkezdődtek a korszerűsitési munkálatok az aszfaltozás által, a

Tordaszentlászló-Kisfenes és Isztolna híd-Isztolna utakon, ezen munkálatok legkésőbb 2014 júniusában befejeződtek.

A Tordaszentlászló község nem rendelkezik vasúti közlekedéssel, a legközelebbi vasúti

megálló a Kolozsváron található.

A személyek szállítása Kolozsvárra és vissza, a FANY kereskedelmi társasság utazásai által biztosítottak.

 

Szolgáltatási hálózatok

 

A Tordaszentlászló községhez tartozó helységek a nemzeti elektromos

energiai rendszerhez vannak csatlakozva, a rendszer megfelelő méretű a lakosság aktuális keresletéhez képest. A

község csatlakozási aránya az elektromos energiai rendszerhez 99%-os. Tordaszentlászló,

Magyarfenes, Kisfenes és Isztolna faluknak van központosított ivóvíz és kanalizálási rendszerük,

a csatornarendszer hosszúsága 14,5 km egy 200 m3 medencével, a Tordaszentlászló faluban, amely a

2003-as évben volt használatba állítva, a vízhálozat ki lett bővítve a 2010-es évben még 17,919

km-el, valamint egy kanalizálási rendszerrel 16,725 km hosszúságba, amelyet a 2010-es évben helyezték használatba. Az Oláhléta, Hasadát és Járarákos falukban a vízellátás saját kutak vagy források használata révén történik családi csoportosulások által. Magyarléta faluban épült egy csatornázási hálózat, amely körülbelül 3 km hosszú és a községi legelőkben lévő medencékből ered.

Valamint a Tordaszentlászló, Oláhfenes, Kisfenes és Isztolna falukban gáz hálozat épült, ellátását a CPL Concordia biztosítja és amelyhez körülbelül 500 háztartás csatlakozott.

A háztartási szemét szállítását hetente egy kolozsvári hulladékgyűjtő cég biztosítja, így csökkentvén a környezetszennyezést.

A vezetékes telefonszolgáltatásokért a Romtelecom felel, Tordaszentlászló községben több mint 600-an fizetnek elő a telekommunikációs szolgáltatásra. Jelentős része a fiatal lakosságnak a mobiltelefon szolgáltatásokat veszi igénybe, főként az Orange és Vodafone hálozatokat. A község szintjén 1063 rádió előfizető és 1097 TV előfizető van. Valamint néhányan kábel TV és parabola antennás TV-t használnak.

 

Visssza